Piknik Rodzin Zastępczych

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pszczynie serdecznie  zaprasza wszystkie rodziny zastępcze wraz z dziećmi  oraz osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym na Piknik Rodzin Zastępczych,