Szkolenia, superwizje…

Zespół pracowników Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej stanowią osoby bardzo otwarte na wszelkiego rodzaju formy doskonalenia zawodowego. Nie tylko poszerzamy swoje wiadomości ale i