Organizacje wspierające rodzicielstwo

 Organizacje wspierające rodzicielstwo zastępcze

 

1. Fundacja Ernst &Young

2. Fundacja Świętego Mikołaja

3. Fundacja Przyjaciółka

4. Towarzystwo Nasz Dom

5. Fundacja Robinson Crusoe

6. Fundacja Banku Zachodniego WBK

7. Fundacja PKO Banku Polskiego

8. Fundacja Pomocy Dzieciom Happy Kids

9. Fundacja DUVAL