Procedury

2.Procedura kwalifikowania kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowejpogotowia rodzinnego

Procedura II

Załączniki do procedury II

3.Procedura funkcjonowania zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego

Procedura III z załącznikami

4. Procedura zabezpieczenia dziecka podczas czasowego nie sprawowania opieki przez rodzinę zastępczą

Procedura IV z załącznikiem

5. Procedura dokonywania oceny rodziny zastępczej

Procedura V

6. Procedura kontaktów dziecka z rodzicem biologicznym

Procedura VI

Dodaj komentarz