KONFERENCJA Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA FAS w KROŚNIE

 

 

fas

 

 

9 września 2014 roku pracownicy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z Pszczyny wzięli udział w interesującej konferencji poświęconej dzieciom ze zdiagnozowanym FAS. Pozwoliło to na usystematyzowanie oraz promowanie wiedzy na ten temat wśród osób pracujących z dziećmi i ich rodzinami.

 

 

Płodowy Zespół Alkoholowy występuje u dzieci, których matki piły albo nadużywały alkoholu, albo były od niego uzależnione w trakcie ciąży. Dziecku może także zaszkodzić jednorazowe wypicie alkoholu, dlatego nie można wykluczyć również wpływu sporadycznego picia alkoholu, zwłaszcza w początkowym etapie ciąży. Nie ustalono jednak (m.in. wskutek niemożliwości przeprowadzenia odpowiednich badań), jaka minimalna ilość alkoholu może spowodować wystąpienie FAS.

Choroba jest nieuleczalna, gdyż niekorzystne zmiany, do których doszło w mózgu, nie mogą zostać cofnięte (jednakże nie ulegają one dalszemu pogłębieniu). Płodowemu Zespołowi Alkoholowemu można zapobiec poprzez całkowitą abstynencję. Konferencja miała na celu dotarcie do większego grona osób, zarówno kobiet jak i mężczyzn, rodziców jak i pracowników zajmujących się i wpierających rodziny, aby byli świadomi i mogli zapobiec spożywaniu alkoholu w czasie ciąży przez matki. Założeniem taj konferencji było również wsparcie osób i rodzin, które na co dzień opiekują się dziećmi z FAS. Jest to bardzo szczególny problem w naszym środowisku, który na dzień dzisiejszy jest odsunięty na drugi plan. Rodziny bardzo potrzebują profesjonalnej pomocy skierowanej bezpośrednio do nich.

W trakcie konferencji odbyły się wykłady m.in. :

„Czy FAS da się wyleczyć” dr n. med. Krzysztof Liszcz

„Dziecko z FAS w domu i szkole” dr n. hum. psycholog Teresa Jadczak -Szumiło

„Miejsce rodzinnej opieki zastępczej w systemie wsparcia dziecka i rodziny” – Joanna Luberadzka -Gruca

” Bezpieczeństwo dziecka w rodzinie nadużywającej alkoholu” dyrektor PCPR w Krośnie Agnieszka Zygarowicz

Dodaj komentarz