Konkursy dla podopiecznych Rodzin Zastępczych

Fundacja Dziecko i Rodzina z ogromną przyjemnością informuje o ogłoszonym konkursie pt. „Spełniam marzenie”. Zapraszamy do udziału wszystkie dzieci i młodzież w wieku od 13 do 21 lat, która przebywa w jakiejkolwiek formie pieczy zastępczej lub ich rodzice objęci są pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej, np. w formie asystentury. Konkurs realizowany jest w ramach projektu d@Vinci.

Fundacja EY jako partner programu „Możesz ITy” zaprasza pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych do udziału w pełnym, bezpłatnym kursie programowania, dzięki któremu zdobędą zawód.

Na zgłoszenia czekamy do 20 marca 2018 r.

Szczegóły: www.mozeszity.pl

Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/xK1aVu3f5JtAW3tZ2

Kontakt: fundacja@dotrzymajkroku.pl

Akademia Świadomego Rodzica VIII edycja

Rodzicielstwo Zastępcze to wielka odpowiedzialność i trud fizyczny, psychiczny oraz społeczny. Wychowywanie przyjętego dziecka wiąże się z przeżywaniem bardzo silnych emocji, konfrontuje z bezradnością i przeżywaniem jego krzywdy po raz kolejny. Jest doświadczeniem, które bezpośrednio ma wpływ na życie emocjonalne rodzica zastępczego i adopcyjnego. Rodzice zastępczy niejednokrotnie doświadczają niezrozumienia ze strony najbliższego otoczenia, a często i instytucji. Rodzicielstwo zastępcze to doświadczanie radości i satysfakcji, ale także konfrontowanie się z bezradnością, niemocą oraz niejednokrotnie poczuciem bezsilności.

Opiekunowie zastępczy potrzebują wsparcia i konkretnych umiejętności pozwalających na skuteczniejsze pomaganie dzieciom, rozumienie siebie w tym procesie oraz unikanie wypalenia. To ważne, aby zrozumieć zakres swojej odpowiedzialności, poczucie sprawstwa i wpływu na rozwój dziecka obarczonego odrzuceniem. Jednocześnie pamiętając, że wraz z dzieckiem przyjmuje się jego historię i różnego charakteru doświadczenia. Potrzebne jest zachowanie równowagi pomiędzy własnymi potrzebami a rolą rodzica.

Wychodząc naprzeciw takim potrzebom proponujemy projekt Akademii Świadomego Rodzica, jako formę wsparcia i rozwoju własnych kompetencji rodzicielskich w kontakcie z dziećmi powierzonymi opiece zastępczej. W ramach programu Akademii uczestnicy są wyposażani w wiedzę z zakresu tematu przywiązania i kompetencje pozwalające na radzenie sobie z sytuacją traumy oraz zaburzeń rozwojowych powierzonych dzieci. Pozwala na lepsze rozumienie tego, co dzieje się w rodzinie zastępczej lub adopcyjnej z dzieckiem po doświadczeniach krzywdy lub borykających się z trudnościami rozwojowymi. Wyposaża rodziców w umiejętności radzenia sobie z trudami wychowywania przyjętego dziecka, tak by uniknąć wypalenia. Projekt uwzględnia indywidualne podejście do dziecka i rodzica, umożliwiając wzajemne wspieranie się oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań.

Akademia Świadomego Rodzica 8_ulotkaA5

Akademia Świadomego Rodzica_ogłoszenie 8 edycja

Formularz-zgloszeniowy-VIII edycja ASR_2018

REGULAMIN PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

ulotka-info-mozeszITy2018-final

Dodaj komentarz