Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie pszczyńskim poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych!

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci, które nie znajdują w swoim domu właściwej opieki. Rodzina zastępcza chroni je przed doznawaniem kolejnych krzywd, przed porzuceniem, samotnością, zaniedbaniem. Jest szansą dla dzieci pozbawionych swojej naturalnej rodziny na prawidłowy rozwój, opiekę, ciepło, miłość.

Do podjęcia współpracy zachęcamy osoby odpowiedzialne, empatyczne, które kochają dzieci i są otwarte na ich potrzeby.

Każdy kto zdecyduje się zostać rodziną zastępczą nie zostaje zdany sam na siebie. Oferujemy wsparcie specjalistów, możliwość udziału w grupach wsparcia, szkoleniach. Opiekun zastępczy otrzymuje również pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, w wysokości odpowiedniej do sprawowanej formy opieki.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do siedziby Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pszczynie przy ul. Wiśniowej 2a lub pod nr te. 032 449 35 14.

Dodaj komentarz