Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie pszczyńskim poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.

Rodzina nad morzem

Od początku pandemii w rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie pszczyńskim zabezpieczono 41 dzieci. Każde z nich otrzymało dom oraz szansę by nadal żyć i wychowywać się w rodzinie. Dzieci zostały otoczone opieką i miłością. Otrzymały ochronę przed doznawaniem kolejnych krzywd, przed porzuceniem, samotnością czy zaniedbaniem. Rodziny zastępcze stworzyły im szansę na prawidłowy rozwój.

Każde dziecko chce się czuć przede wszystkim ważne i kochane, co zagwarantować może jedynie prawidłowo funkcjonująca rodzina. Dlatego potrzeba jeszcze więcej rodzin zastępczych. Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci, które nie znajdują w swoim domu właściwej opieki.
Każdy kto zdecyduje się zostać rodziną zastępczą nie zostaje zdany sam na siebie. Oferujemy wsparcie specjalistów, możliwość udziału w grupach wsparcia, szkoleniach. Opiekun zastępczy otrzymuje również pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, w wysokości odpowiedniej do sprawowanej formy opieki.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do siedziby Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pszczynie przy ul. Wiśniowej 2a lub pod nr tel. 032 449 35 14.

Dodaj komentarz