Konkurs plastyczny

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Pszczyńskim ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. – tematyka: „Kim chciałbym/chciałabym być w