Życzenia

W Dniu Rodzicielstwa Zastępczego składamy wszystkim Rodzinom Zastępczym i Prowadzącym Rodzinne Domy Dziecka podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci pozbawionych opieki

Szkolenie!

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych rodziców zastępczych z terenu Powiatu pszczyńskiego na szkolenie „Zaburzenia nastroju i depresje u dzieci i młodzieży” Szkolenie odbędzie się