Poszukiwani wolontariusze

Dwaj chłopcy z przyborami szkolnymi

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pszczynie poszukuje wolontariuszy!

Być może wśród Państwa znajdą się osoby chętne do pomocy?

Poszukujemy wolontariuszy do pomocy w nauce młodzieży i dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami Organizatora pod nr tel. 032 449 35 14

lub w siedzibie jednostki w Pszczynie przy ul. Wiśniowej 2a.

Dodaj komentarz