Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze!

Rodzina

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważna jest rodzina w szczególności dla dzieci potrzebujących
pomocy i wsparcia, którego nie mogą z różnych powodów otrzymać w swoich rodzinnych domach.
To dzięki rodzinom zastępczym dzieci mają zapewnione wsparcie, ciepło, miłość, akceptację i bliskości.
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Pszczyńskim poszukuje kandydatów do pełnienie
funkcji rodziców zastępczych.
Poszukujemy osób, które czują wewnętrzną potrzebę niesienia pomocy i wsparcia. Ludzi, którzy są
gotowi oddać dzieciom swój czas i serce. Apel kierujemy do osób odpowiedzialnych i odważnych,
gotowych podjąć to wyzwanie. Zadaniem rodziny zastępczej jest zapewnienie opieki i wychowania
dzieciom w systemie rodzinnym oraz w atmosferze sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi dzieci.
Osoby decydujące się na pełnienie ww. funkcji mogą liczyć m. in. na profesjonalne i kompleksowe
wsparcie naszych specjalistów, którzy pomogą sprostać nowym wyzwaniom (np. psycholog, pedagog,
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, radca prawny). Oferujemy także szkolenia oraz grupy wsparcia.
Opiekun zastępczy otrzymuje również pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, w
wysokości odpowiedniej do sprawowanej formy opieki.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do siedziby Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w
Pszczynie przy ul. Wiśniowej 2a lub pod nr tel. 032 449 35 14.
Więcej informacji na stronach:
https://orpz.pl/
https://pcprpszczyna.pl/piecza-zastepcza/

Dodaj komentarz