Szkolenie

W dniu wczorajszym w sali Starostwa Powiatowego odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu powiatu pszczyńskiego.

Środki na przeprowadzenie szkolenia udało pozyskać się Organizatorowi Rodzinnej Pieczy Zastępczej w ramach konkursu „Zrozumieć Dziecko- edycja lokalna” organizowanego przez Fundacja EY.

Osiemnastu rodziców zastępczych wzięło udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez trenera Panią Annę Matyja. Tematyka szkolenia dotyczyła „Życia codziennego po traumatycznych doświadczeniach u dzieci i młodzieży.”

Na szkoleniu omówiono pojęcie „traumy” oraz jej skutków dla codziennego funkcjonowania dzieci i młodzieży. Była to okazja do wymiany swoich doświadczeń, omówienia konkretnych przypadków, zastanowienia się co czuje dziecko po przebytej traumie. Zaproponowano praktyki oddziaływania wobec dzieci z klasycznym uwzględnieniem trzech poziomów oddziaływania: emocji, myśli i zachowania. Odbyła się również dyskusja : „Jak rodzic zastępczy organizuje swoją osobistą przestrzeń w codzienności z dzieckiem.”

Serdecznie dziękujemy za współpracę Fundacja EY oraz prowadzącej Pani Annie Matyja.

Powiat Pszczyński za udostępnienie miejsca do przeprowadzenia szkolenia.

Rodzicom zastępczym za tak wysoką frekwencję.

Dodaj komentarz