Szkolenie „Wspieranie dziecka biologicznego w realizacji pieczy zastępczej”

W październiku rodzice zastępczy mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu „Wspieranie dziecka biologicznego w realizacji pieczy zastępczej” prowadzonym przez pana Piotra Domaradzkiego. Szkolenie odbyło się w siedzibie Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Pszczynie.

Na zajęciach została poruszona następująca tematyka:

– Przygotowanie dziecka do przyjęcia dzieci w pieczę zastępczą.

– Jak rozmawiać z dzieckiem o znaczeniu i roli wszystkich członków rodziny dla dziecka przyjętego do pieczy zastępczej?

– Jak rozwiązywać konflikty pomiędzy dziećmi biologicznymi a przyjętymi w pieczę zastępczą?

– Jak wspierać własne dziecko, kiedy przeżywa kryzys związany z realizacją pieczy zastępczej przez rodziców?

Dzięki szkoleniu rodzice zastępczy uzyskali wiedzę w jaki sposób reagować wobec trudności powstających w relacjach pomiędzy dziećmi oraz wobec trudności adaptacyjnych własnego dziecka.

Szkolenie to było odpowiedzią na potrzeby rodzin zastępczych. Zachęcamy wszystkich rodziców zastępczych do zgłaszania swoich propozycji odnośnie tematyki szkoleń, które odbędą się w przyszłym roku.

Dodaj komentarz