WESPRZYJ RODZINNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY „OMNIBUS”
ul. Stefana Batorego 26
43-200 Pszczyna
NIP: 638 – 166 – 80 – 27

Rodzinną Pieczę Zastępczą można wesprzeć wpłacając darowiznę na poniższe konto
Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „Omnibus” :

Bank Spółdzielczy w Pszczynie
numer konta : 42 8448 0004 0027 7196 2001 0001
tytuł przelewu: DAROWIZNA DLA PIECZY ZASTĘPCZEJ

lub

Przekazując 1% podatku dochodowego na Stowarzyszenie “Omnibus”

KRS 0000237488
CEL SZCZEGÓŁOWY : PIECZA ZASTĘPCZA

Dodaj komentarz