Wolontariusze poszukiwani

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje odpowiedzialnych, wrażliwych na los i pełnych pasji wolontariuszy!

Szukamy osób, które są gotowe poświęcić swój wolny czas na pomoc w nauce czy organizację wolnego czasu dzieciom z rodzin zastępczych.

Jeśli jesteś osobą gotową do działania- skontaktuj się z nami! Chętnie nawiążemy z Tobą współpracę, wspólnie ustalimy w czym możesz się realizować.

Dodaj komentarz