Życzenia

kosz z kwiatami

W Dniu Rodzicielstwa Zastępczego

składamy wszystkim Rodzinom Zastępczym

i Prowadzącym Rodzinne Domy Dziecka

podziękowania za zaangażowanie w pracę

na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Dziękujemy Wam za to wszystko

co robicie każdego dnia dla dzieci,

które macie pod swoją opieką.

Dziękujemy za trud i poświęcenie.

Wyrażamy szczery podziw

dla Waszej empatii, odwagi i odpowiedzialności.

Katarzyna Motyka -Kierownik ORPZ

w Powiecie Pszczyńskim

wraz z pracownikami

Dodaj komentarz