FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ ORGANIZATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ 

             ORGANIZATORÓW RODZINNEJ PIECZY

                   ZASTĘPCZEJ  ZAGOŚCIŁO

                            W  PSZCZYNIE

 

 

W środę  6 czerwca 2018 r. w siedzibie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pszczynie, przy ul. Wiśniowej 2a   odbyło się II spotkanie  w ramach zainicjowanego przez  ośrodek  z  Jastrzębia Zdroju –   Forum Wymiany Doświadczeń Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Spotkanie, którego byliśmy gospodarzami dotyczyło procedur  umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Nasze zaproszenie  przyjęło aż 10 ośrodków; z Jastrzębia-Zdroju, Bielska-Białej, Cieszyna, Rybnika, Żor, Wodzisławia oraz  Raciborza. Spotkanie to było nie tylko  kolejną  okazją do merytorycznej debaty i dyskusji na temat funkcjonowania Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej, zasad i sposobów realizacji poszczególnych zadań, pojawiających się w realizacji problemów i trudności oraz  możliwości ich  przezwyciężania. Była to także okazja do wzajemnego poznania się. Kolejne spotkanie w ramach Forum  zaplanowano na październik br. Odbędzie się ono  w Cieszynie i będzie poruszać kwestie zadań i pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Dodaj komentarz